• Lukavac, Branilaca Bosne bb

Radimo na ostvarivanju vaših prava iz socijalne zaštite

post-image

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme

JU Centar za socijalni rad Lukavac sa sjedištem u Lukavcu, ulica Branilaca Bosne bb, vrši prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto „asistent u prijemnoj kancelariji-arhivar“- 1 izvršilac.

post-image

Usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Lukavac

Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Lukavac usvojen je na 14. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Lukavac koja je održana 13.aprila 2023. godine.
Tokom 2022. godine JU Centar za socijalni rad Lukavac je obrađivao 3.351 zahtjev za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, obrađeno je 746 predmeta iz oblasti porodične zaštite i dr.
U izvještajnom periodu u ustanovi je radilo 18 stalno uposlenih.
Ostvaren je pozitivan poslovni rezultat, odnosno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.755,00 KM.
Upravni odbor Ustanove je jednoglasno i bez primjedbi usvojio Izvještaj o radu i poslovanju za 2022. godinu na sjednici koja je održana 17.3.2023. godine.